|
Contact via FacebookContact via InstagramContact via Youtube
flora CK

Home

About

Products

Color

News

Media

Join Us

Contact via Email

Contact

Home

Quoline

Quoline

การผสมผสานของสารตัดพันธะ ด่าง สารเพิ่มความชุ่มชื้นและฟื้นฟูสภาพผม อย่างสมดุลย์ที่สุด เพื่อรับมือกับผมหยักศกทุกแบบ ทุกประเภท

Features

 • Active balancer พันธะในเส้นผมขาดออกเท่าๆ กัน

ผมหยิกแค่ไหนก็ตรงได้

 • วัดความแข็งแรงของเส้นผม

ผมเสียน้อย

 • Serum wrap สารบำรุงในน้ำยาที่ 1 และน้ำยาโกรกเหมือนเป็น system treatment

ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากตรงแล้ว ผมยังคงสุขภาพดี ยาวนาน

Line product

FOR PROFESSIONAL USE ONLY
น้ำยาที่ 1
QUOLINE T-C 250 400G

QUOLINE T-C 250 400G

 • ผมหยิกหรือผมหยักศก
 • ผมเวอร์จิ้น-ผมเสียระดับ 1
QUOLINE CA-T 200 400G

QUOLINE CA-T 200 400G

 • ผมเป็นคลื่น
 • ผมเสียระดับ 1-2

*สูตรแนะนำสำหรับดัดดิจิตอล (ผมแข็งแรงหรือผมเส้นใหญ่)

QUOLINE CA-C 130 400G

QUOLINE CA-C 130 400G

 • ผมบอบบาง, เส้นเล็ก, ลูกผม
 • ผมเวอร์จิ้นหรือผมเสียระดับ 1-3

*สูตรแนะนำสำหรับดัดดิจิตอล (ผมที่ผ่านการทำเคมีมาแล้ว)

QUOLINE T-C 80 400G

QUOLINE T-C 80 400G

 • ส่วนที่เคยผ่านการยืด หรือการดัดมาแล้ว
 • ผมเสียระดับ 3-4
น้ำยาที่ 2
QUOLINE ADJUST 0 400G

QUOLINE ADJUST 0 400G

 • ใช้ปรับความแรงของน้ำยา, ปกป้องผมส่วนที่เสีย, ปรับค่า pH
 • ใช้ทาผมส่วนที่แห้งเสียหรือส่วนที่เคยยืด หรือดัดมาแล้ว ก่อนที่จะลงน้ำยาที่ 1
QUOLINE OX 800G

QUOLINE OX 800G

 • น้ำยาโกรกยืดเนื้อครีม (สำหรับยืดผม)
 • ทิ้งเวลา 10 นาที

Download

Leaflet
Leaflet
น้ำยา 2IN1 ใช้ง่าย ยืดและดัดดิจิตอลได้ในถุงเดียว

Download Click

Download

for SALON ONLY
flora CK
 • Home

 • About

 • Products

 • News

 • Media

Contact via FacebookContact via InstagramContact via YoutubeContact via Email
Faq
|
Brands
|
Join Us
©2023 flora CK. ALL RIGHTS RESERVED.