|
Contact via FacebookContact via InstagramContact via Youtube
flora CK

Home

About

Products

Color

News

Media

Join Us

Contact via Email

Contact

บริษัท flora CK ได้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ ”JAPAN TRAINING HOKKAIDO” เพื่อเป็นการขอบคุณที่ลูกค้าร้านซาลอนที่ให้ความสนับสนุนกับเราเป็นอย่างดี

11.03.2024
32
บริษัท flora CK ได้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ ”JAPAN TRAINING HOKKAIDO” เพื่อเป็นการขอบคุณที่ลูกค้าร้านซาลอนที่ให้ความสนับสนุนกับเราเป็นอย่างดี

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น จังหวัดฮอกไกโด
โดยเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2567

ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ "JAPAN TRAINING HOKKAIDO" ให้กับลูกค้าร้านซาลอนเพื่อเป็นเป็นการตอบแทน และขอบคุณที่สนับสนุนทางบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากเราได้พาเที่ยวชมเมืองในจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นแล้ว ยังมีกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับกับทางผู้ผลิต รวมถึงมีการฝึกอบรมพิเศษที่ถูกจัดขึ้นที่ Arimino Sapporo Studio ได้รับทั้งความสนุกพร้อมกับความรู้ในทริปเดียว

flora CK
flora CK
flora CK
flora CK
flora CK
flora CK
flora CK
flora CK
flora CK
flora CK
flora CK
flora CK

for SALON ONLY
flora CK
  • Home

  • About

  • Products

  • News

  • Media

Contact via FacebookContact via InstagramContact via YoutubeContact via Email
Faq
|
Brands
|
Join Us
©2023 flora CK. ALL RIGHTS RESERVED.