|
Contact via FacebookContact via InstagramContact via Youtube
flora CK

Home

About

Products

Color

News

Media

Join Us

Contact via Email

Contact

Doi chang : เรื่องราวจากเมล็ดสู่แก้วกาแฟ

10.02.2023
56
Doi chang : เรื่องราวจากเมล็ดสู่แก้วกาแฟ

จุดเริ่มต้นของ Siam Coffee Beans

คุณ Daisuke IDA เป็นนักธรุกิจชาวญี่ปุ่นที่อยู่เมืองไทย มีความชื่นชอบการดื่มกาแฟ และมีความตั้งว่าอยากส่งกาแฟจากไทยไปขายสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มจากการทดลองดื่มกาแฟหลายๆ ที่ และได้ค้นพบว่ามีกาแฟแห่งหนึ่งที่บนดอยช้างจะมีเวิร์กช็อปจาก ดอยช้าง คอฟฟี่ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ภาคเหนือของไทยในจังหวัดเชียงราย โดยจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการทำกาแฟตั้งแต่เมล็ดจนถึงเป็นกาแฟพร้อมดื่มบนแก้ว โดยต้องใช้ชีวิตที่นั่นเป็นเวลา 15 วัน

ประวัติความเป็นมาของ ดอยช้าง คอฟฟี่ฟาร์ม

เริ่มต้นจากชาวบ้านในสมัยก่อนปลูกฝิ่นเพื่อเลี้ยงชีพ จนวันนึงรัชกาลที่ 9 เล็งเห็นว่าการปลูกฝิ่งนั้นเป็นสิ่งผิดกฏหมายและไม่ยั่งยืน จึงได้เกิดโครงการเพื่อเข้าไปแก้ปัญหานี้ และได้มอบต้นกล้ากาแฟไว้ให้คนบนดอยช้าง เพื่อปลูกแฟทนฝิ่ง หลังจากนั้นมากที่แห่งนี้จึงเปลี่ยนเป็นแหล่งผลิตกาแฟหลักๆ ของประเทศไทย

ก้าวเท้าสู่เมล็ดกาแฟดอยช้าง คอฟฟี่ฟาร์ม

การเดินทางไปสู่ฟาร์มนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องต่อยานพาหนะหลายต่อ และทางที่จะขึ้นไปบนดอยเป็นภูเขาสูงชัน เมื่อถึงฟาร์มจะมี คุณมิโยะ เป็นเจ้าของฟาร์มรุ่นที่ 3 พาไปดูสวยกาแฟบนกลางเขา 

คุณมิโยะเล่าว่านี่เป็นสวนกาแฟของชาวบ้านที่ส่งเมล็ดชอร์รี่ให้กับคุณมิโยะ เพื่อนำไปโพเสซต่อออกมาเป็นกาแฟ โดยราคาที่ให้กับชาวบ้านเป็นราคาที่ยุติธรรมมากกว่าพ่อค้าคนกลางที่กดราคา

กาแฟที่นี่ถูกปลูก และดูแลโดยปราศจากสารพิษไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง กาแฟมีทั้งหมด 3 สายพันธุ์คือ CATUAI, CATIMOR, CHM80  บนความสูง 1000-1500 เมตร

ในวันนั้นเราได้รับคำอธิบายวิธีการเลือกและเก็บผลเชอรี่ด้วยมือเปล่า เพื่อเตรียมเอาไปเข้าสู่กระบวนการทำกาแฟในวันถัดไป

จากเมล็ดสู่กาแฟบนแก้ว

เมล็ดที่ถูกเก็บจะนำเข้าสู่กระกบวนการโพรเซส ไม่ว่าจะเป็น washed, honey, natural  กาแฟของที่นี่ไม่ขมเกินไป มีความ nutty นุ่มนวล จากจุดเริ่มต้นจนถึงกาแฟบนแก้ว ทำให้คุณ Daisuke IDA มีความประทับใจมากทั้งชาวบ้านในชุชนกาแฟแห่งนี้ จึงได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการส่งกาแฟไปขายที่ญี่ปุ่น
ไปซื้อสินค้าเสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม อุปกรณ์การศึกษา อาหาร และมอบทุนการศึกษาไปให้เด็กในชุมชนบนดอยช้างเพื่อเป็นการตอบแทน และคำขอบคุณ

flora CK
flora CK
flora CK
flora CK
flora CK
flora CK
flora CK
flora CK
flora CK
flora CK

for SALON ONLY
flora CK
  • Home

  • About

  • Products

  • News

  • Media

Contact via FacebookContact via InstagramContact via YoutubeContact via Email
Faq
|
Brands
|
Join Us
©2023 flora CK. ALL RIGHTS RESERVED.